-KOSMILINE TERVENDUS -

- Hinge - Vaimu - Meele - Keha - 

- Koostöö ja Tasakaal -

Uus tähelepanek: Kui oled energeetiliselt tõeliselt 5 dimensioonis, siis karma tuleb väga ruttu tagasi. Enam ei pea ootama, et karmalaks tuleb kas 20.a. möödudes või järgmises elus, nüüd tuleb see väga ruttu tagasi. Minul näiteks on see tagasi tulnud kas 5 minutiga, kui natukene raskem asi, siis poole tunniga ja veel raskem juhus, siis võtab aega 1-2 kuud kuni 6 kuud. Enam ei ole karistamatust!!! Kõik mis teed, teed kohe endale! Enam ei pea kartma et keegi sulle haiget teeb, sest see haigettegija saab kohe tunda oma tegude vilju... Selles mõttes elame väga huvitaval ajastul. Isegi mõte on tegu, ei tohi ka halvasti mõelda, ja negatiivne mõte tuleb kohe negatiivsusena (raskemal juhul haigusena) tagasi.

JÄLGI MÄNGU! VÄGA-VÄGA HUVITAV...

Proovi mõelda hästi - positiivselt, Saada välja armastust, ja vaata, kas saad seda ka kohe tagasi...

TEE HEAD JA SAAD SEDA KA KOHE VASTU!

OLED VÕITMATU KUI TEED HEAD!

PROOVI ELU UUTE REEGLITE  (UNIVERSUMI SEADUSTE) JÄRGI!

Valed ja manipulatsioon ei toimi enam, ja need kes seda harrastavad, siis nende tee on lühike... Musta maagia tulemused ilmnevad kohe...nende tegijaile või tellijaile!!!

The Aquareion Krystal River Prayer and Invocation

for Krystal River Activation and Amplification
 

PART-1: Um-sa’-TA  Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO

 The Krystal River Prayer (Sanctification)

 (Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO means -RE-ha’-VA’-ah =Flowing River  UN-Krys-ta-LO = made of Kristiac Eternally Living Crystal of the ONE Source; together = “River of Flowing Krystal” or the “Krystal River”)

 

DE-va’ en-TUr’-A   E’-Sta-en-taO 

Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO

E-Rha’-HO      e-Te-na     Ha’-VA

e-TU-  TO’- RA       en-cha’-hA   NU’-vO-et-TA  en-Ta-rO

SE’-va  blen’-A    OOUr-tU-  en-Ka’LA

DA-hE-NE’-va    A-sa-Lah’-sO   en-DU-e’thra     Don Aquari

DA-hE-U’r-tO     tra-DE’-Lha      Ur-en-Ta’-RO    de’-Ha’ah-TUr

 

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  en-ta-HU’m UN-KrystaLA (UN-Kris-ta-LA’)

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  Aquious (Ah-QWE’-us)

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  AquaFarE (Ah-QWa-Fah-rE’)

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  Aquari (Ah-Qair-E”)

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  Ha’ah-TUr

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  AdonA’

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  EyanA’

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  Eieyani’ Ma’a Hoo-et-A

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  oo-Sha’ LA’-zun dU Rho-szet’-TA (Kristiac Councils of the Rosettas)

Cum-sa -A’-HO DUr-e-TA’-ta Mashaya-Hana Aqueion 

Cum-sa -A’-HO  DUr-e-TA’-ta  Ute-AurorA’ (OOt-  ah-RO’-rA’) !
(Kristiac Councils of the Aurora-Guardians of the Spanner Gates)

 

Bhendi-Dur’O -ah-MA’-Jha Ute-AurorA (OOt-  ah-RO’-rA’) Aqueion (Ah-QE-on)
(Urtha-AquafarE “Blue Dragons” –Aquatic-bird-blue-humanid)

 Bhendi-Ha’-LA E-Sha-NU’-a Ute-AurorA (OOt-  ah-RO’-rA’) Aqueion (Ah-QE-on)
(Urtha-AquafarE “Gold Dragons”- Winged-lion-biped-humanid)

 Bhendi-Ra-MA’  Ra-tha-jhen-tU  Ute-AurorA (OOt-  ah-RO’-rA’) Aqueion (Ah-QE-on)
(Urtha-AquafarE “Purple Dragons”- Breatherian-white-humanid)

 

Bring forth now the Krystal River of Eternal 1st Creation

Bring forth now the Healing Waters of the Edons Umshaddhi

Bring forth now the Gentle Wind-song of the Sacred Yunasun
(Central Sun of the Yunasai Inner Domain Seed-Atom)

Bring forth here the Radiant Starlight of the Eternally StarBorn

Let the Krystal River flow unto my doorstep

Let the Krystal River cleanse and heal my Soul

May the Krystal River Love-song All-embracing

Emerge now from my Krysted Krystal Core to softly call me HOME!

 

(Repeat 3xs)

DE-va’ en-TUr’-A   E’-Sta-en-taO           Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO

(Repeat 3xs)

Ashalum-Ta- Eckasha DUr

 

 

PART-2: Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO El-em-en-tI  en-E-vo-KI

The Krystal River Elemental Command Invocation

Kristiac Sanctification and Salvage-Rite of Reclamation

 (Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO means -RE-ha’-VA’-ah =Flowing River  UN-Krys-ta-LO = made of Kristiac Eternally Living Crystal of the ONE Source; together = “River of Flowing Krystal” or the “Krystal River”)

 

(for Krystal River Stream Activation, Location Clearing & Healing Facilitation)

(NOTE: “The Krystal River Prayer (Sanctification) Um-sa’-TA  Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO” must be used directly prior to this Elemental Command Invocation or this Invocation will simply DO NOTHING at all..)

 

In the name of the Melchizedek Cloister, Emerald Order,

Holy Order of the Yunasai, Sacred House of ONE

In the name of the Mashaya-Hana Councils of Aquareion 

In the name of the Councils of KrystalA’ (Core Domain Councils)

In the name of the Councils of Krystal River (Eckasha Radonic-Edonic-Adonic Tri-Matrix Co-operative)

In the name of the Councils of Aurora (Tri-Matrix Races of Aquareion)

 

We call upon the Kristiac Powers of the Sha-A’ Da  a-moor  (Eternal Wind-Song- jah-sas/gases/air)

We call upon the Kristiac Powers of the Jha-et’-A  Dur-a  (Eternal Flame of Divine Fire- vapours/fire)

We call upon the Kristiac Powers of the Aah-QuA’-el (Eternal Water Flow- fluids/liquids/waters)

We call upon the Kristiac Powers of the et-a-LA’a KrystalA’ (Eternal Foundation Stone- en-tara-ferma/solids)

We call upon the Kristiac Powers of the E-Ta-Ur’ Sha-LA’  (Eternal Fire-Ice- Ethers 1st- Radiation)

 

(*Note: “Command” means co-creatively direct with God-Source)

We now Command* with the entrusted Powers of Aurora Light,

We now Invoke the Eternal Krysted Sun

to Co-create, Release and Renew this PLACE ( can be a location, being or circumstance in space-time manifestation)

 

We now Declare in Eternal Sanctification….

This PLACE, this LAND (or “body” or “circumstance” in healing applications), and All within,….

Into the Kristiac Protection here-in set……

….that the Spirit of Urtha-Sala Rise, the Power of Urtha-Sala Heal, and the Wisdom of Urtha-Sala here within Preside, in the name of the Eternal Krist of 1st-Creation and by the Divine Vehicle of the Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO (Krystal River).

 

In Co-creative Krist Embrace, with Absolute Humility, Absolute Love and Absolute Fore-giving,

And ONLY in Absolute Service to the Eternal Krist and IT’s Ever-Loving Healing Devotion to ALL-LIFE EVERYWHERE,

We BANISH NOW from this Sacred PLACE…

all that is unwilling to receive the Absolute Cleansing of the KrystalA’, 

within the Covenants of Divine Right Order and Divine Right Timing, as ONLY Eternal God-Source can know.

 

In Loving Kristiac Service we offer Release and Host Arrangement to All those present whom are in need and seek to HEAL within the Sacred Cleansing Field of Urtha-Sala and the Eternal Divine Flows of the . Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO.

 

In Kristiac Reverence, Joy and Gratitude for the Unceasing Love and Mercy of the ONE-SOURCE Most-Divine, we END NOW and COMPLETE this Kristiac Sanctification and Salvage Rite of Reclamation….

 

In the name of the ONE-TRUE- SOURCE-GOD- ETERNAL (“God-Source”)

In the name of the KRIST-DIVINE (“the Eternal Krist”)

In the name of the Rei-ha-VA’-ah  UN-Krys-ta’-LO ( Krystal River) …..

In the name of the Mashaya-Hana Councils of Aquareion  

In the name of the Councils of KrystalA’ (Core Domain Councils)

In the name of the Councils of Krystal River (Eckasha Radonic-Edonic-Adonic Tri-Matrix Co-operative)

In the name of the Councils of Aurora (Tri-Matrix Races of Aquareion)

 

In the name of the Melchizedek Cloister, Emerald Order,

Holy Order of the Yunasai, Sacred House of ONE

And in the name of __________(your common or spiritual name spoken)-the Eternally Kristiac “I AM THIS I AM.

 

(Repeat 3 times)

Ta A’jha- in’ta DO’-A

 

Close with 3 rounds of the Psonn of Aurora.

 

http://www.azuritepress.com/techniques/krystal_river_prayer_and_invocat.php